Chi tiết tài liệu:  Quyết định số: 1313/QĐ-BYT; V/v ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định số: 1313/QĐ-BYT; V/v ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện
Mô tả:
Tên File:qd216.pdf
Kích thước File: 288.08 kB
Kiểu File:pdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi:admin
Gửi ngày 10/05/2013 00:00
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:admin
Tải xuống:106 Tải xuống
Cập nhật: 24/07/2013 16:00
Trang chủ: