Chi tiết tài liệu:  Thông tư số: 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT; Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Thông tư số: 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT; Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
Mô tả:
Tên File:tt22.pdf
Kích thước File: 581.23 kB
Kiểu File:pdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi:admin
Gửi ngày 01/04/2013 16:41
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:admin
Tải xuống:2447 Tải xuống
Cập nhật: 01/04/2013 16:44
Trang chủ: