Chi tiết tài liệu:  Thông tư số: 11/2012/TT-BYT; Hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Thông tư số: 11/2012/TT-BYT; Hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
Mô tả:

Thông tư số: 11/2012/TT-BYT; Hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Tên File:tt.37.pdf
Kích thước File: 610.02 kB
Kiểu File:pdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi:admin
Gửi ngày 16/10/2012 15:44
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:admin
Tải xuống:1747 Tải xuống
Cập nhật: 16/10/2012 15:45
Trang chủ:

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hòa Bình
Địa chỉ : Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 02183.852050 Fax: 02183.852050